Lernolibri e dicionarii

Arkivi di la Germana Ido-Societo
decembro 2005

Kontakto: Germana Ido-Societo, arkivi, FB 8,
Köpenicker Str. 30
D-10179 Berlin
tel: 0049-(0)30-4256744
e-posto: idoamiki.berlin@gmx.de
Pagez a :
Postbank Berlin
por German Ido-Societo
IBAN DE88 1001 0010 0184 5661 06
BIC PBNKDEFF


Di kelka anciena revui, quin ni ofras kom fotokopiuri, anke esas ankore disponebla kelka original exempleri, quin ni povas livrar ye demande ye la duopla preco. Kelk anciena libri kontenas proprieto-noti e remarki, qui pro to regretinde anke aparas en la fotokopiuri di ca edituri.

Ni konstatas, ke segun l'anciena katalogi pri Ido-libri, devus existar ankore multa Ido-libri, qui ne esas en nia arkivo. Ni esas gratitudoza ad omni, qui posedas exempleri di Ido-revui e libri, qui ne es kontenata en ica listo, se li disponigus a ni ca kayeri par nia arkivo, eventuale anke nur preste por ke ni povus fotokopiar li.

Imprimuri, editita til cirkume 1914, ne kontenas l'Ido, quan on prezente uzas e pro to ne konsideresez kom modelo.

Omna preci en EURO (afranko inkluzita)
(*) : o signifikas originalo
       f signifikas, ke esas fotokopiuro o, ke ja l'originalo es fotokopie produktita.
       ff signifikas, ke esas fotokopiuro di bindita libro quan ni ne dissolvis por fotokopiar, ma ni livras singla folii DIN A4 kun pare kopiita pagini (ne bindita).

Angla Bulgara Cheka Dana Esperanto Finlanda Franca Germana Hispana Hungariana
Ido Italiana Japoniana Latva Nederlandana Persa Polona Portugalana Rusa Serbo-Kroata
Sueda Ukrainiana   en plura nacionala lingui            

Angla
(*)
Preco
Angla An Elementary Grammar of Ido, L.de Beaufront, Sir Isaac Pitman (1940 ?)
f
1,20
Basic grammar and vocabulary of the international language Ido, 1993
f
1,50
Complete Manual of the auxiliary language Ido, revised by L.de Beaufront, edituro 1973
f
2,20
English-Ido, L.H.Dyer, The International Language (Ido) Society of GB 1924
o
9,50
Ido-English, L.H.Dyer, Pitman & Sons 1924
ff
19,00
Ido for AlI, 12 lessons in basic Ido, apGawain, with exercises and key
f
3,30
The auxiliary language Ido, An Elementary Grammar of Ido, 1918
f
1,70
The Ido Postal Course
f
6,50
Bulgara
(*)
Preco
Meshdunarodniya jezik.../ La linguo internaciona en dek-du lecioni, Sistemo Ido...da Th.Kaneff, Sofia 1912
(Ido-lernolibro ed en la Bulgara linguo ed en l'Ide di 1912)
f
5,50
Cheka
(*)
Preco
Mezinárodne-Cesky, do, Jan A.Kajš, Kolibri Slovnik, 1914 52x68 mm
f
 
Mezinárodni jazyk Ido, Jan A.Kajš, Nâkladem Osvêtového Knihkupectvi Jana Kajše
f
1,70
Prakticka přiručka mezinarodni řeči Ido, 1927, Křesina, Cheka
f
1,50
Dana
(*)
Preco
Dana Guidlibreto, Linguo internaciona di la delegitaro (ILO) ,Köbenhavn 1908
f
0,85
Ido for begyndere, (Dana) Fredericia, 1913
o
1, 70
Jonssons Ido-breve, 1912 Fredericia (mashinskribita pagini A4)
f
4,20
Ido-Stykker for Begyndere, 1912, B.Jönsson, (mashinskribita pagini A4)
f
2,20
Ido-Kurso, da Gunvar Mönster, Dana Ido-Biblioteko, Köbenhavn 1914
f
2,20
Esperanto
(*)
Preco
DEBRECENA BULTENO, inter la numeri 79 e 94 di ica Esperanto-revuo on publikigis artikli pri Ido, precipue la gramatiko di Ido en Esperanto. Kolekturo di ica artikli:
f
1,20
Esperanto-Ido, vortaro
f
1,70
Internacia Lernolibro par Esperantistoj
o
1,20
Finlanda
(*) Preco
Idoa Kaikille (Ido par omni), lernolibro segn la Angla "Ido for all" da Arte Moisio,Turku, imprimita da la Germana Ido-Societo 2004 (sen desegnuri)
f
6,20
Franca
(*)
Preco
Dictionnaire Français-Ido, L.de Beaufront & L.Couturat, 1915 (elektronika kopi-imprimuro 2001 dal ULI)
o
29,95
Franca Guidlibreto, Linguo Internaciona di la Delegitaro (Sistemo Ido) L.Couturat, L.Leau, Imprimerie Chaux,Paris 1908
f
0,85
Grammaire complète de la Langue Internationale, L.de Beaufront, 1908
f
2,75
Grammaire facile de la Langue internationale IDO, Albert Noetzli et Maurice Farquet, Ido-Verlag, Zürich (dato?, ante 1939)
f
2,75
IDO, Grammaire et Exercices, Edition "Fides" Ido Kontoro Thaon-l.V. (1920-25 ?)
f
1,70
Ido-Guide, (Français-Ido) pour médecins, infirmiers, brancadiers, blessées, malades soldats, par L.de Beaufront, Paris 1916
f
0,60
Ido-Lernilo Por balde parolar IDO fluante, IDO-KONTORO Thaon-les-Vosges(1932 ?) 9kay.
f
8,00
IDO, petit manuel complet en dix leçons, par L.de Beaufront
o
f
2,20 1,20
Ido, Premier Manuel, L.de Beaufront, Ido-Editerio Lüsslingen, 1914
f
0,85
La Langue Internationale en douze leçons, Pierre Viselé, 1912
ff
3,80
Lexique-Manuel Ido-Français, J.Guignon, Librairie POUYE, 1924
f
4,00
Manuel Complet de la langue internationale, (Sistemo Ido) 1913
f
1,70
Un parler d'amis, L'IDO-LINGUO,langue auxiliaire,199S, Andreas Juste
o
8,00
Vocabulaire Usuel (Ido-Français, Français-Ido) et grammaire de la langue par L.de Beaufront
f
1,90
Germana
(*)
Preco
Deutsches Hilfsbüchlein,Germana Gudlibreto, Franckh'sche Verlagshandlung,1910
f
0,60
Die internationale Sprache Ido, 10 Lehrbriefe (auf 10 Blättern) 2005
(Neufassung der 10 Lehrbriefe "Weltsprache Ido" )
o
2,00
Die internationale Sprachenmathematik, Lehrbriefkurs
Ica kurson imprimigis Paul Bohne 1948 en Kôthen. Lu uzis premilitala lernolibro ed adjuntis texti en la sinso socialista segun l'inklini di la lora administreri di la Sovyeta Zono por aquirar la permiso.
f
1, 70
Elementare Grammatik und Uebungsbuch (exercaro), L.de Beaufront,
Deutsche Ausgabe von R.Thomann, Franckh'sche Verlagshandlung,1908
f
3,95
Exercolibreto, übungsbüchlein, da H.Peus-Dessau,1912,Internaciona Biblioteko N°3
f
0,85
Grosses Wörterbuch Deutsch-Ido, Feder, 1920, Neudruck 2005
o
49,50
Ido, Lehrbuch der Weltsprache, Dr. Arnold Schrag, Ido-Verlag,Lüsslingen 1920
f
6,00
Ido par omni, Lehrbuch der Weltsprache, Weber, Leipzig 1921
o
1,50
Ido par omni, Lehrbuch der Weltsprache, Weber, Frankfurt 1924
4,00
Internaciona lektolibro par laboristi, Germana edituro, Laboristal Ido-Uniono 1924
o
5,00
International-deutsches Gesprâchsbuch, Internaciona-germana Konversolibro, Albert Noetzli, Ido-Verlag Zürich
f
1,20
International-Deutsches Wörterbuch,(Sistemo Ido) 1911, Beaufront/Couturat, Supplement von K.Feder
f
1,00
Kurzer Abriß der Welthilfssprache IDO, Ido-Weltsprache-Verlag, 1914 ?
f
0,75
Kurzer Lehrgang der Weltsprache IDO, Fr.Schneeberger, Ido-Verlag Lüsslingen
f
1,60
Lehrbuch der Weltsprache Ido, Ferdinand Weber, Ido-Editerio Leipzig 1922
f
2,70
Lehrbuch der Weltsprache Ido für Arbeiter, Lernolibro por laboristi editita 1927 da la Laboristal Ido-Uniono Internaciona
ff
12, 00
Leichtfaßliches Lehrbuch der Internationalen Hilfssprache IDO,
Albert Noetzli, Ido-Verlag, Zürich, 6. Auflage
Albert Noetzli, Ido-Verlag, Zürich, 7. Auflage

f
f

2,75
3,50
Me lernas Ido, illustrierter Lehrbriefkurs, cirk. 1932, Jacob
f
1,20
999 Ido-Wörter für die Bedürfnisse des Rätselfreundes, von O.Kostezer Suis Ido-Kontoro 1942
f
1,00
Schlüssel zu den übungen des leichtfasslichen Lehrbuchs (videz ibe) der Internationalen Hilfssprache IDO, von Albert Noetzli, Ido-Verlag, Zürich
f
1,50
Taschenwörterbuch IDO und DEUTSCH, Ido-Weltsprache-Verlag, Lüsslingen 1918
f
4,95
Deutsche Ausgabe von Rob.Thomann,Franck'sche Verlagshandlung, 1908
o
2,00
Vollständiges Lehrbuch der internationalen Sprache (Reform-Esperanto) Prof. L.Nainzer, Leipzig 1909, Lernolibro pri la prima forma di Ido
ff
11,00
Vollständige Grammatik der Internationalen Sprache, L.de Beaufront Deutsche Ausgabe Rob.Thomann, Ido-Weltsprache-Verlag, Lüsslingen 1908 (ne omno en ica libro esas nun ankore valida)
f
5,00
Vollständiges Vurzelwörterbuch Ido-Deutsch, FederlSchneeberger,1919
o
9,50
Vörterbuch Deutsch-Ido, Auerbach (kopi-imprimo 1992 kun suplemento)
o
7,50
Vörterbuch Ido-Deutsch, Karl Janotta, Anzengruber-Verl. 1920
f
1,70
Hispana
(*)
Preco
Diccionario Español-Ido, Pedro Macilla Ferrús, Barcelona
f
5,50
Diccionario Ido-Español, Manuel Escuder y Pedro Macilla, 1964, SIE Barcelona
f
4,00
Gramática deI Idioma Mundial Ido, con lecciones,
f
2,50
Idioma Mundial Ido, F.Balester, Barcelona 1956, Sociedad Idista Española
f
1,20
Kurso di la lingue internaciona Ido,Hispanlingue,Ido-Societo Hispana 2003
o
10,00
Lengua internacional IDO, kurso per 15 lecioni (cirkume 1936)
f
2,00
Pequeño curso de la lenqua Internacional Ido
f
1,20
Hungariana
(*)
Preco
Az Ido internacionális nyelv nyelvtana és szótárai, Báró, Budap.1913
f
2,00
Az Ido világnyelv kézi sz6tara. Hungara-Ido Csatkai/Horovitz, Szombathely, 1932
f
2,50
Az Ido vilagnyelv tankönyve, Csatkai, J. + petrányi, I., Szombathely, 1924
f
1,20
Az internacionalis nyelvröl, Dr. Báró Szentkerszty Zsigmond, Budapest 1913
f
0,85
Az internacionális nyelvröl, Dr. Báró Szentkerszty Zsigmond, Budapest 1918
f
1,50
Ido Gyakorlókönyv, L. de Beaufront, Budapest 1918
f
1,70
Ido Nyelvtan, 1935, Csatkai Jozsef,
f
1,20
Ido
(*)
Preco
Dicionario di la 10 000 radiki da Narcelo Persiko, Geneve 1934/64
o
29,00
IDO EXERCARO da L.de Beaufront, imprimerie Chaix, 1924
f
1,20
Ido-Vortaro n°1, da Hans Cornioley, a-antenalteso, Bern, Genève, 1965
f
3,50
Ido-Vortaro n°2, da Hans Cornioley, antenaro-basoto,Bern,Genève,1966
f
3,50
Ido-Vortaro n°3, da Hans Cornioley, basparto-coeonobium," ,1967
f
3,50
Internaciona Docolibro di la mondolinguo Ido, A.Noetzli, Suisa Ido-Kontoro, 8.ed.
o
5,00
Kompleta gramatiko detaloza, de Beaufront, tote en Ido
o
2,75
Lexiko di nova vorti adoptita depos 1922, editerio PROGRESO, 1988 kompilita da Camiel De Cock
o
1,50
Lexiko di nova vorti kun tradukuri Angla, Franca, Germana, Hispana, Italiana
Da la sekretario di Linguala Questioni, R.B.Carnaghan, Editerio progreso 2001
f
1,50
Mil vorti Ido segun la lista "1000 ward English" da S.Hornby ed Harold E.Palmer, adaptita ad Ido da Heinz Jacob, 1939
o
1,20
Italiana
(*)
Preco
Compendio grammaticale della lingua internazionale "ido", 1949, Raiteri
o
1,50
Manualetto della lingua internazionale "IDO", completa in dieci lezioni, 1920, Paolo Lusana
f
2,50
Nuova Grammatica completa della Lingua internazionale "Ido", P.Lusana, Biella 1912
f
6,00
Vocabolario moderno, Ido-Italiano, Italiano-Ido, P.Lusana, Biella 1924 preparata
f
 
Japoniana
(*)
Preco
Lexiko di Ido-Japoniana-Esperanto, KURIYAMA Hitosi, 1988
f
7,00
Lexiko di Japoniana-Ido, KURIYAMA Hitosi, 1988
f
7,00
Latva
(*)
Preco
Ido, Reformetais Esperanto, Pilniga Macibas Gramata, I.Gramatiko fotokopiuro di Latva libre kun 65 pagini A4
o
3,50
Ido, Reformetais Esperanto, Starptautiskas Valodas (Latva) 1923, II. Exercaro
f
2,20
Ido, Reformetais Esperanto, Starptautiskas Valodas (Latva) 1923, III. Klefo
f
1,50
Starptautiska Valoda Ido, 1966, V.Sprogis, Latva lernolibro
o
0,60
Vispasaules organiseschana, J.Rose, 1911 (Latva)
f
0,60
Nederlandana
(*)
Preco
Ido, Basis grammatica en woordenlijst van de internationale taal Ido, Editerio Tia Libro, H.Stuifbergen
o
8,50
Leerboek der Wereldtaal IDO, da Caspers, ed.Zonnewende, 1919
f
8,00
Postcursus, 6 lessen, schriftelijke basiscursus met illustraties
o
7,50
Praktikal Ido-Metodo por Skoli ed Hemi Nederlanda, da Fradisto,1926
f
1,20
Persa
(*)
Preco
Gramatiko di Ido en persiana lingue, A.Komaji, 2005
f
0,50
Polona
(*)
Preco
Ido-Polona Dicionario, Jerzy Gralak, imprim. 2005, (preco cirkum 8,-EURO balde livrebla)
o
 
"Podrecznik do nauki jezyka swiatowego IDO", Leonarda Webera, singla pagini
f
5,00
Portugalana
(*)
Preco
Grammatica Completa da Lingua Internacional Ido, Francisco Valdomiro Lorenz, Sac Paulo 1913
f
0,60
"Ido", A lingua mundial em 10 licoes, Sac Paulo 1952, Prof. Dr. Tenfuss
f
1,70
Manual da lingua internacional, Ido-Portuguez e Portuguez-Ido, da L.Kauling, 1922
f
4,60
Vortareto Ido-Portugalana, F.V.Lorenz, S.Paulo, 1913
f
1,00
Rusa
(*)
Preco
Ido-Iernolibro par laboristi, Nik Yushmanov (cirkume 1930 ?)
Uchebnik mejdunarodnovo yasyka Ido dlya rabochiñ (tre komunista)
ff
15,00
Kak rabotayet Ido? Kurta deskripto di Ido
f
1,20
Mejdunarodniy vspomenatyelniy yaziyk Ido (Internaciona helplinguo Ido)
Ido-lernolibro en Rusa lingue, Kiev 1969, Aaronov
  2,70
Serbo-Kroata
(*)
Preco
Lexiko Ido - Serbokroata, Miloševic/Neussner, 1997, Germana Ido-S.
f
1,50
Lexiko Serbokroata - Ido, Miloševic/Neussner 1999 editerio Germana Ido-Societo
f
3,00
Sueda
(*)
Preco
Ido-Svensk Ordbok, Axel Rylander, Svenska Ido-F6rbundet, 1985
o
8,50
Ido, Världsspråks-Övningar, Fr.Schneeberger + P.Ahlberg
(Ido, Mondolinguala exerci) Svensk Världsspråks-Tidning, Stockholm 1911
f
1,50
Internationell-Svens Ordbok, P.Ahlberg, 1910
o
2,75
Kortfattad Lärobok i Ido för självstudium (Sueda), A.Wallensköld, Helsingfors 1922
f
2,00
Kort Lärobok med läsövningar i clet internationella hjälpspråket Ido
Noetzli/Liljedahl, Seelog & Co., Stockholm 1933
f
2,75
Lärobok i det internationella hjälpspråket IDO, Nils Strandquist,1946
o
4,00
Lärobok i det internationella språket IDO, Axel Rylander, Innehåller
grammatikdel,lektioner och ordlistor,Svenska-Ido,Ido-Svenska, 1992
o
8,50
Supplement till Internationell-Svenska Ordbok, T.Ahlberg, 1924
o
1,70
Svensk-Ido Ordbok, Dr.Hans Brismark, Svensk Världsspråkstidning,1926
o
3,50
Svensk-Ido Ordbok, Axel Rylander, Svenska Ido-Förbundet, 1989
o
6,50
Svensk-Internationell ORDBOK, P.Ahlberg, kayero 3, (före-falla - horisontal)
f
2,20
Svensk-Internationelt Radio-Lexikon, Liljeström och Nordin
Supplement till Internaciona Radio-Lexiko, Feder/Nordin P.Ahlbergs Bokfölag, 1925
f
0,85
Universalspråket utkast till vetenskalig grammatik, av.K.T.G.Kayser,Stockholm
f
2,00
Världsspråket IDO, Lasning för folkskolan barn, J.Lundborg, 1918
f
2,50
Världsspråket IDO, Lasning för nybörjare, J.Lundborg, 1919
f
2,50
Världsspråket IDO, Kurta deskripto di Ido en Sueda,Svenska Idoförbundet SALA 1933
f
1,30
Världshjälpspråket IDO, en kart lärokurs, G.A.Larsson, Sala 1919
f
2,80
Ukrainiana
(*)
Preco
Ukraina-Ido,Ido-Ukraina, mikra dicionario kun gramatiko,M.Gaponenko, 1958
f
2,80
Dicionarii en pIura nacionala lingui
(*)
Preco
Internaciona Fotografala Lexiko en Ido, Germana, Angla, Franca ed Itala,
da dro L.de Pfaundler, Verlag von Gustav Fischer, 1914
f
2,60
Internaciona Radio-Lexiko en Ido, K.Feder, J.Nordin, Stockholm 1924
Ido, Germana, Angla, Franca, Italiana e Hispana
o
4,00
International Commercial Lexicon, Internaciona Komercal Lexiko Angla, Ido, Franca, Germana,
P.D.Hugon, Pitman, London, 1909
f
3,00
La strukturo di la Linguo Internaciona Ido (The elements of language making)
Kontenanta la gramatiko di Ido, la afixi e la lista de mil vorti Ido kun traduko aden Germana, Angla e Franca; da Henry Jacob, 1970
f
1,00
Lektolibro di Ido, Konsili ed exempli pri bona stilo e pri la tradukado, da Dro. Max Talmey, Ido Press, New York, 1922
f
1,95